Σταθμοί

ΣΤΑΘΜΟΙ

ΣΤΑΘΜΟΙ- CP ΧΛΜ Από εκκίνηση-km from start ΧΛΜ Από προηγ. Σταθ.-km from previous CP περιγραφή σημείου-description of the CP Ημέρα-ωραριο/Day open-close
24 6,3 6,3 Tαβέρνα Ομφαλός
omfalos tavern
Παρασκευή-Friday
07.20-08.00
23 12,5 6,2 Aράχωβα στον κεντρικό δρόμο
Αrahova village in the central road
Παρασκευή-Friday
 07.30-08.40
22 15,4 2,9 Τούνελ, στρίβουμε δεξιά και ακολουθούμε
τον  περάπλευρο δρόμο
Tunnel we turn right following the road around
Παρασκευή-Friday
σημείο νερού
water point
21 19 3,6 Ζεμενό πλάτωμα αριστερά με ταβέρνες και πλατάνια
“σταθμός Θ. Δελλόπουλου”
Zemeno, place with taverns and plane trees
“st. Th. Dellopoulos”
Παρασκευή-Friday
08.00-09.30
20 22,5 3,5 κατηφόρες για Δίστομο, μικρό πλάτωμα αριστερά
“σταθμός Σ. Αγάθου”
Descents to Distomo place at the left of road
“st. S. Agathos”
Παρασκευή-Friday
08.15-10.00
19 27,5 5 Δίστομο στο κέντρο του χωριού
Distomo village in the center
Παρασκευή-Friday
08.40-10.30
18 31,7 4,2 Στείρι κεντρικός δρόμος “στ. Στ. Αναστασιάδη”
Stiri village central road “st. S Anastasiadis”
Παρασκευή-Friday
09,.00-11.00
17 37,5 5,8 “Λάκκα” υπόστεγο στάσης στον κάμπο, πριν τις
ανηφόρες προς Κυριάκι  στ. Γ.Πάνου-Δ. Κρυστάλλη-G.Pallaruello
“Lakka” little shed of bus-station before the ascents
to kiriaki.cp G.Panos-D.Kristalis-G.Pallaruello
Παρακευή-Friday
09.15-12.00
16 40,1 2,6 ανηφόρες για Κυριάκι πλάτωμα με εικονοστάσι δεξιά
ascents to Kiriaki , open space at the right of road
Παρακευή-Friday
σημείο νερου
water point
15 44,5 4,4 Κυριάκι στον κεντρικό δρόμο του χωριού
Kiriaki, in the central road of the village
 
Παρακευή-Friday
09..30-13.15
14 49,5 5 Αι-Γιώργης, πλάτωμα αριστερά, με ξωκκλησι στην
πλαγιά “σταθμός Γ. Ψάιλα”
st.George place at the left of road there is a
little church on the hill “st. G. Psailas”
Παρακευή-Friday
σημείο νερού
water point
13 52,5 3 Αρβανίτσα ελατοδάσος,χώρος αναψυχής στ.Μουσών
Arvanitsa place in the spruce forest”st.of Mouses”
Παρακευή-Friday
10.15-14.30
12 55,4 2,9 κατηφόρες προς Αγία Άννα
descents to Agia Anna
Παρακευή-Friday
σημείο νερου
water point
11 59 3,6 Αγ. Αννα κεντρικός σταθμός(φαγητό- φυσιοθεραπ.)
Αgia Anna village, central station (lunch-phisiother.)
Παρακευή-Friday
10.40-15.30
10 63,2 4,2 ευθεία με ελαφρά κατηφορική. κλίση αριστερά του δρόμου.
straight road with mild descent,at the left of road
Παρακευή-Friday
σημείο νερου
water point
9 65 1,8 μεγάλη στροφή δεξια, με πανοραμική θέα
“σταθ. Σ. Καραχρήστου”
big right curve with panoramic view, descents
“st. S. Karachristos”
Παρακευή-Friday
11.00-16.30
8 68,6 3,6 κατηφόρες Ελικώνα “στ. Ρέππα”
descents of Helicon mt. “st. Reppas”
Παρακευή-Friday
11.20-17.15
7 73 4,4 Θίσβη πλατεία 'σταθ. Κ. Στάμος”
Thisvi village, in the center ' st. K Stamos”
Παρακευή-Friday
11.50-18.00
6 77,5 4,5 Βενζινάδικο ΑΠ σταθ.”Δ.Βέλλα”
Gas station ΑΠ cp “D.Vellas”
Παρακευή-Friday
12.15-18.50
5 83,3 5,8 Ξηρονομή, εξοχικό σπίτι
Xironomi  village, country house
Παρακευή-Friday
12.45-19.45
4 87,8 4,5 Ελλοπία στο καφενείο
Ellopia village, at the cofee shop
Παρακευή-Friday
13.15-20.30
3 94,5 6,7 διασταύρωση¨Λεύκτων, στ. “Λ. Κωνστα”
crossroad  of Lefktra cp “ L. Konstas”
Παρακευή-Friday
14.00-21.20
2 97,5 3 Κανάλι Μόρνου, χωματόδρομος
Μornos river, off road
Παρακευή-Friday
σημείο νερου
water point
1 102,5 5 διασταύρωση Καπαρελλίου
crossroad of Kaparelli village
Παρακευή-Friday
14.50-22.15
0 107,5 5 ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ – REVERSAL
ΠΛΑΤΑΙΕΣ- PLATAEA κεντρικός σταθμός – central cp
Παρ.-Σαβ./Frid-Satur.
15.30-23.00
         
1 112,5 5 διασταύρωση Καπαρελλίου
crossroad of Kaparelli village
Σάββατο-Saturday
22.15-00.45
2 117,5 5 Κανάλι Μόρνου, χωματόδρομος
Mornos river, off road
Σάββατο-Saturday
σημείο νερου
water point
3 120,5 3 Διασταυρωση Λεύκτρων στ. “Λ.Κώνστα”
crossroad of Lefkta cp “L.Konstas”
Παρ.-Σαβ./Frid-Satur.
21.20-01.45
4 127,2 6,7 Ελλοπία στο καφενείο
Ellopia village, at the cofee shop
Παρ.-Σαβ./Frid-Satur.
20.30-02.45
5 131,7 4,5 Ξηρονομή, εξοχικό σπίτι
Xironomi  village, country house
Παρ.-Σαβ./Frid-Satur.
19.45-03.30
6 137,5 5,8 Βενζινάδικο ΑΠ σταθ.”Δ.Βέλλα”
Gas station ΑΠ cp “D.Vellas”
Παρ.-Σαβ./Frid-Satur.
20.30-04.30
7 142 4,5 Θίσβη πλατεία 'σταθ. Κ. Στάμος”
Thisvi village, in the center ' st. K Stamos”
Παρ.-Σαβ./Frid-Satur.
20.50-05.20
8 146,4 4,4 ανηφόρες Ελικώνα “στ. Κ. Ρέππα”
ascents of mt Helicon “st. K. Reppas”
Παρ.-Σαβ./Frid-Satur.
21.30-06.20
9 150 3,6 ανηφόρες με πανοραμική θέα, μεγάλη
στροφή αριστερά “στ. Σ. Καραχρήστου”
ascents with panoramic view “st. S.Karachristos”
Σάββατο-Saturday
22.00-07.10
10 151,8 1,8 ευθεία με ελαφριά ανηφόρα, δεξιά στο δρόμο
straight mild ascent, right of the road
 
Σάββατο-Saturday
σημείο νερου
water point
11 156 4,2 Αγ. Αννα κεντρικός σταθμός(φαγητό- φυσιοθεραπ.)
Agia Anna village, central station

Σάββατο-Saturday
22.45-08.10
12 159,6 3,6 ανηφόρες μετά τη μεγάλη ευθεία έξω από αγ. Αννα
ascents after the big straight out of Ag. Anna

Σάββατο-Saturday
σημείο νερου
water point
13 162,5 2,9 Αρβανίτσα ελατοδάσος,χώρος αναψυχής στ.Μουσών
Arvanitsa place in the spruce forest”st.of Mouses”
Σάββατο-Saturday
11.30-09.30
14 165,5 3 Αι-Γιώργης,πλάτωμα δεξιά, υπάρχει ξωκκλησι στην
πλαγιά, “στ. Γ. Ψάιλα”
St.George place at the right of road “st G.Psailas”

Σάββατο-Saturday
σημειο νερού
water point
15 170,5 5 Κυριάκι κέντρο,
Kiriaki, in the central road of the village
Σάββατο-Saturday
00.15-11.00
16 174,9 4,4 κατηφόρες μετά το Κυριάκι,πλάτωμα αριστερά με θέα
descents after Kiriaki place left of the road with view
Σάββατο-Saturday
σημείο νερου
water point
17 177,7 2,6 Λάκκα, υπόστεγο στ. “Γ.Πάνου-Δ.Κρυστάλλη-G.Pallaruello
Lakka little shed cp.”G.Panos-D.Kristalis-G.Pallaruello
Σάββατο-Saturday
01.00-12.10
18 183,3 5,8 Στείρι κεντρικός δρόμος “στ. Στ. Αναστασιάδη”
Stiri village central road “st. S. Anastasiadis”
Σάββατο-Saturday
01.40-13.20
19 187,5 4,2 Δίστομο στο κέντρο-κεντρικός σταθμός
Distomo in the center- central cp

Σάββατο-Saturday
02.10-14.10
20 192,5 5 Ανηφόρες προς Αράχωβα ,στ. “Σ. Αγάθου
Ascents to Arahova cp” S. Agathos”
Σάββατο-Saturday
02.50-15.10
21 196 3,5 Ζεμενό πλάτωμα αριστερά με ταβέρνες και πλατανια
“στ. Θ.Δελλόπουλου”
zemeno,place with taverns and plane trees
Σάββατο-Saturday
03.20-16.15
22 199,6 3,6 Τούνελ, στρίβουμε αριστερά ακολουθώντας τον
παραπλευρο δρόμο, όχι μεσα στο τούνελ
Tunnel  we turn left follow the road around tunnel
Σάββατο-Saturday
σημείο νερού
water point
23 202,5 2,9 Αράχωβα διασχίζουμε τον κεντρικό δρόμο
Arahova village in the central road
Σάββατο-Saturday
04.10-17.30
24 208,7 6,2 Ταβέρνα Ομφαλός
Omfalos tavern

Σάββατο-Saturday
05.00-18.10
25 215 6,3 ΔΕΛΦΟΙ ΤΕΛΟΣ ΑΓΩΝΑ
DELPHI FINISH
Σάββατο-Saturday
05.30-19.00

TOP