Φόρμα Συμμετοχής

ΕΥΧΙΔΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ ΠΛΑΤΑΙΕΣ - ΔΕΛΦΟΙ  107,5 ΧΛΜ.

17-18 ΜΑΙΟΥ 2024

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ

Βεβαιώνω ότι οι λεπτομέρειες που συμπλήρωσα είναι ακριβείς και αληθείς. Δηλώνω ακόμη,  ότι γνωρίζω τους κανονισμούς του αγώνα και τους αποδέχομαι πλήρως. Επίσης δηλώνω, ότι η κατάσταση της υγείας μου μου επιτρέπει να συμμετάσχω στον εν λόγω αγώνα και ότι συμμετέχω αποκλειστικά με δική μου ευθύνη  έχοντας πλήρη συναίσθηση της δυσκολίας του και απαλλάσω τους διοργανωτές για οτιδήποτε τυχόν μου συμβεί κατά την διάρκεια και μετά τον αγώνα.Επίσης υποχρεούμαι να προσκομίσω βεβαίωση ιατρού στους διοργανωτές, και να υπογράψω την ΥΔ απαλλαγής τους από κάθε ευθύνη, όταν θα παραλάβω το νούμερο συμμετοχής μου. Επιτρέπω να δημοσιευτούν στοιχεία, φωτογραφίες μου και βίντεο του εν λόγω αγώνα, όπως οι διοργανωτές επιθυμούν.

TOP