Φόρμα Συμμετοχής

ΕΥΧΙΔΕΙΟΣ ΥΠΕΡ-ΑΘΛΟΣ ΠΛΑΤΑΙΕΣ-ΔΕΛΦΟΙ-ΠΛΑΤΑΙΕΣ 215 ΧΛΜ.

17-18 ΜΑΙΟΥ 2024

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
(σε περίπτωση ανάγκης)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ

Βεβαιώνω ότι οι λεπτομέρειες που συμπλήρωσα είναι ακριβείς και αληθείς. Δηλώνω ακόμη,  ότι γνωρίζω τους κανονισμούς του αγώνα και τους αποδέχομαι πλήρως. Επίσης δηλώνω, ότι η κατάσταση της υγείας μου μου επιτρέπει να συμμετάσχω στον εν λόγω αγώνα και ότι συμμετέχω αποκλειστικά με δική μου ευθύνη  έχοντας πλήρη συναισθηση της δυσκολίας του,και απαλλάσω τους διοργανωτές για οτιδήποτε τυχόν μου συμβεί κατά την διάρκεια και μετά τον αγώνα.Επίσης υποχρεούμαι να προσκομίσω βεβαίωση ιατρού στους διοργανωτές, και να υπογράψω την ΥΔ απαλλάγής τους από κάθε ευθύνη, όταν θα παραλάβω το νούμερο συμμετοχής μου.Επιτρέπω να δημοσιευτούν στοιχεία, φωτογραφίες μου και βίντεο του εν λόγω αγώνα, όπως οι διοργανωτές επιθυμούν.

TOP