Δηλώσεις Συμμετοχής - Κριτήρια

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ -ΔΡΟΜΟΣ 9 ΜΟΥΣΩΝ- ΟΥΡΑΝΙΑ  59 ΧΛΜ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Στον αγώνα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ενήλικες  αθλητές οι οποίοι έχουν τερματήσει τα τελευταία τρία  έτη (2018,2019,2020 )καθώς και το τρέχον έτος του αγώνα 2021, σε έναν τουλάχιστον από τους παρακάτω αγώνες:

 ( μόνο για τον αγώνα του 2021 λαμβάνονται υπ' όψιν τα τελευταία τρία έτη,  2018.2019, 2020 και όχι τα τελευταία δύο, όπως συνηθίζουμε, διότι λογω  covid-19 ,το 2020  μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν ελάχιστοι αγώνες και επομένως οι αθλητές είχαν πολύ περιορισμένη δυνατότητα να αποκτήσουν κριτήριο μέσα στο 2020 )

- Δρόμο 9 Μουσών-Κλειώ  ή  Ερατώ, εντός του χρονικού ορίου .
- Ευχίδειο άθλο 107,5 χλμ. εντός του χρονικού ορίου των 15 ωρών.
- Άλλο αγώνα υπεραπόστασης ( αγώνα μεγαλύτερο από μαραθώνιο ) στην Ελλάδα ή το εξωτερικό εντός των χρονικών ορίων που δίνονται από τους διοργανωτές.
- Οποιονδήποτε ορεινό αγώνα πάνω από 30 χλμ. στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
- Η τουλάχιστον να έχουν στο ενεργητικό τους  έναν  μαραθωνίο τα τελευταία δύο χρόνια.
Η
αίτηση γίνεται αποδεκτή, μόνο αν υπάρχει ένα τουλάχιστον από τα παραπάνω κριτήρια , και τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του διοργανωτή ή διαδυκτιακά σε κάποια άλλη αθλητική ιστοσελίδα, ώστε να μπορέσει να επαληθευτεί η επίδοση.

Οι δηλώσεις συμμετοχής ανοίγουν στις 12/11/2020  - 5/7/2021  Οι αθλητές μπορούν  σε αυτό το διάστημα να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, και να δηλώσουν την συμμετοχή τους. Μετά τις 5/7/21 , δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση συμμετοχής.
Παρακαλούμε συμπληρώστε σωστά όλα τα πεδία της φόρμας.Ιδιαίτερα όταν αναφέρεστε στους αγώνες που έχετε κάνει τα τελευταία δύο χρόνια πρέπει να είναι σαφές το όνομα του αγώνα, η ημερομηνία και η επίδοσή σας.
Η εγγραφή κάθε αθλητή/τριας ολοκληρώνεται , όταν λάβει μέιλ αποδοχής και καταβάλλει την οικονομική συμμετοχή του.
Ακόμη θα πρέπει  όλοι να γνωρίζουν ότι ο αγώνας είναι ιδιαίτερα επίπονος και απαιτεί άριστη φυσική κατάσταση και επαρκή προετοιμασία. Ολοι οι αθλητές θα πρέπει να έχουν κάνει πρόσφατα ιατρικές εξετάσεις και να προσκομίσουν  απαραίτητα ιατρική βεβαίωση, η  οποία δεν θα πρέπει να είναι παλαιότερη των τριών μηνών , και  θα πιστοποιεί την καλή τους υγεία . Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ , ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ! Την ιατρική βεβαίωση μπορείτε να την αποστέλλετε με μέιλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αγώνα ή έστω να την παραδόσετε στην γραμματεία όταν θα πάρετε το νούμερό σας.
Τέλος, όταν θα παραλάβουν τον αριθμό τους οι αθλητές θα υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση απαλλαγής από κάθε ευθύνη των διοργανωτών η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.
Ο αγώνας γίνεται βάσει των διεθνών κανονισμών υπεραποστάσεων.

TOP