Δηλώσεις Συμμετοχής - Κριτήρια

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ -ΕΥΧΙΔΕΙΟΣ AΘΛΟΣ  107,5 ΧΛΜ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Στον αγώνα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αθλητές οι οποίοι έχουν τερματήσει τα τελευταία δύο έτη (2017,2018)καθώς και το τρέχον έτος του αγώνα 2019, σε έναν τουλάχιστον από τους παρακάτω αγώνες:

Ευχίδειο άθλο  107,5 χλμ. εντός του χρονικού ορίου των 15 ώρων
1ο Δρόμο 9 Μουσών-Κλειώ  εντός του χρονικού ορίου των 7.30 ωρών
Σαρωνικό δρόμο, Βυζαντινό δρόμο, Αέθλιο δρόμο Νεμέα-Λεβίδι, Κρόνιο Πέρασμα, αγώνα Ψάθα Αλεποχώρι 50 χλμ. μέσα στα χρονικά όρια που δίνουν οι διοργανωτές.
Άλλο αγώνα υπεραπόστασης πάνω από 50χλμ. στην Ελλάδα ή το εξωτερικό εντός των χρονικών ορίων που δίνονται από τους διοργανωτές.
Εχουν τρέξει αγώνα 12ωρο εντός σταδίου , με επίδοση 85χλμ. τουλάχιστον.
Η τουλάχιστον να έχουν στο ενεργητικό τους τρεις μαραθωνίους τα τελευταία δύο χρόνια εκ των οποίων ο ένας, κατά προτίμηση ο τελευταίος,,  να έχει χρόνο 4.30 ώρες.
Τέλος να έχουν τερματίσει δύο ορεινούς αγώνες πάνω από 40χλμ. μέσα στα χρονικά όρια των διοργανωτών.

Η αίτηση γίνεται αποδεκτή, μόνο αν υπάρχει ένα τουλάχιστον από τα παραπάνω κριτήρια , και τα αποτελέσματα έχουν δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του διοργανωτή ή διαδυκτιακά σε κάποια άλλη αθλητική ιστοσελίδα, ώστε να μπορέσει να επαληθευτεί η επίδοση.
Οι δηλώσεις συμμετοχής ανοίγουν στις 30/10/2018  και κλείνουν οριστικά στις 10/4/2019. Οι αθλητές μπορούν σε αυτό το διάστημα να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας, και να δηλώσουν την συμμετοχή τους.
Μετά τις 10/4/2019, δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση συμμετοχής.
Θα γίνουν δεκτοί 160 αθλητές  εφόσον  βέβαια έχουν κάποιο από  τα παραπάνω κριτήρια με σειρά προτεραιότητας. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να κλείσουν τις συμμετοχές πριν απο την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία σε περίπτωση που οι 160 συμμετοχές συμπληρωθούν νωρίτερα.
Παρακαλούμε συμπληρώστε σωστά όλα τα πεδία της φόρμας.Ιδιαίτερα όταν αναφέρεστε στους αγώνες που έχετε κάνει τα τελευταία δύο χρόνια πρέπει να είναι σαφές το όνομα του αγώνα, η ημερομηνία και η επίδοσή σας.
Η εγγραφή κάθε αθλητή/τριας ολοκληρώνεται , όταν λάβει μέιλ αποδοχής και καταβάλλει την οικονομική συμμετοχή του.
Ακόμη θα πρέπει  όλοι να γνωρίζουν ότι ο αγώνας είναι ιδιαίτερα επίπονος και απαιτεί άριστη φυσική κατάσταση και επαρκή προετοιμασία. Ολοι οι αθλητές θα πρέπει να έχουν κάνει πρόσφατα ιατρικές εξετάσεις και να προσκομίσουν απαραίτητα ιατρική βεβαίωση, όχι παλαιότερη των τριών μηνών , η οποία θα πιστοποιεί την καλή τους υγεία . Την ιατρική βεβαίωση μπορείτε να την αποστέλλετε με μέιλ στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αγώνα ή έστω να την παραδόσετε στην γραμματεία όταν θα πάρετε το νούμερό σας.
Τέλος, όταν θα παραλάβουν τον αριθμό τους οι αθλητές θα υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση απαλλαγής από κάθε ευθύνη των διοργανωτών η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.
Ο αγώνας γίνεται βάσει των διεθνών κανονισμών υπεραποστάσεων.

TOP